FAMILIA ORIONINÃ

Congregaţia „Don Orione” o găsim pe toate continentele, în aproximativ 30 de ţări. În majoritatea locurilor, chiar dacă există o anumită activitate cu un caracter principal, fie ea parohială, educativă sau caritativă, celelalte activităţi bisericeşti sunt mereu prezente. În acest sens al unei slujiri polivalente vorbim în majoritatea cazurilor de Centrul „Don Orione”.


CENTRUL „DON ORIONE” ORADEA

 


 

O oază spirituală de bucurie şi linişte sufletească

Centrul „Don Orione” Oradea cuprinde:

° Parohia Greco-Catolică „Duminica Tuturor Sfinţilor”

°   Societatea de Binefacere „Don Orione” – reprezintă un suport pentru foarte multe familii cu nevoi;

°   Şcoala „Don Orione”: grădiniţă, clase elementare, gimnaziu şi liceu;

°    Oratoriul „Don Orione”;

°    Comunitatea SCOUT „Don Orione”;

°   Centru de asistenţă pentru persoane dependente de anumite vicii;

°   Grupul ecumenic „Familiile orionine”


– alături mereu de copii noştri dar şi a altora, pentru o lume mai bună şi o Biserică a lui Cristos unită.ORATORIUL DON ORIONE” ÎN ORADEA


Congregaţia “Don Orione” ajunge în România imediat după căderea Comunismului, la îndemnul Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, iar pe melegurile Oradei ajunge în 1991 cu acceptul şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Vasile HOSSU Episcop Greco-Catolic de Oradea.

 

Printre primele activităţi ale Congrergaţiei la Oradea a fost Oratoriul, care la început a activat pe lânga Parohia Romano-Catolică “Sfânta Maria” din centrul Oraşului. Odată consolidată structura Centrului “Don Orione” în cartierul Ioşia Nord, Oratoriul se mută în noua locaţie.

 

 

 

 

PROTAGONIŞTII ORATORIULUI

Protagoniştii Oratoriului sunt şi ar trebui să fie: toţi copiii, adolescenţii şi tinerii (din parohie, şcoală, cartier…), familiile şi animatorii.


BENEFICIARII ORATORIULUI


COPIII

Ţinând cont de scopurile Oratoriului, toată munca ce se desfăşoară este spre binele tuturor copiilor şi tinerilor.

 

 

Oratoriul nu este un ambient selectiv, ci deschis tuturor indiferent de stare socială, limba vorbită, confesiune, abilităţi fizice şi psihice. Mai mult, cei care au anumite carenţe vor fi în mijlocul atenţiei şi sprijiniţi pentru a se simţi acasă.

 

 

 

FAMILIILE COPIILOR


 

 

 

Putem considera familiile ca fiind beneficiari ai Oratoriului, întrucât proprii copii au o alternativă care completeaza posibilitatea de a petrece o parte din timpul extra-şcolar într-o formă recreativă, cultural-distractivă, socializând cu alţi copii decât colegii de clasă, vecini sau rude.

 


ANIMATORII ORATORIULUI

Chemat fiind să dăruieşti, să te dăruieşti, te poţi întreba: cum poţi fi beneficiar? Pregătirea întâlnirii cu copiii, a activităţilor, conştientizarea că ţi s-a dat încredere şi că ţi-ai asumat o anumită responsabilitate … aduc o maturizare în alegeri şi abordări care devin foarte utile pentru propria viaţă.


EDUCATORII ORATORIULUI

Educatorii sunt toate acele personae care oferă parte din timpul lor pentru a crea momente plăcute, spirituale, recreative şi educative tuturor copiilor ce trec pragul casei noastre.


PREOŢII ŞI CĂLUGĂRII

O prezenţă importantă în Oratoriu o au preoţii şi călugării Congregaţiei. Aceştia, în funcţie şi de abilităţile personale, vor dezvolta ministerul lor de păstori, colaborând îndeaproape cu toţi ceilalţi factori educativi.

Se vor îngriji de pregătirea momentelor spirituale, de momentele de formare a educatorilor Oratoriului, de buna utilizare a lucrurilor.

Împreună cu ceilalţi animatori vor organiza iniţiativele recreative şi culturale, vor urmări folosirea corectă a spaţiilor şi a lucrurilor. Pentru aceste lucruri, preoţii şi călugării au nevoie de colaboratori de încredere cărora să le încredinţeze sarcini, pentru a putea fi mai liber putând sta şi cu alte persoane.

Oratoriul a avut ca şi promotor pe Sfântul Filip Neri, deci implicarea preoţilor şi a călugărilor reprezintă un element fundamentală, care îi dă identitatea însăţi a Oratoriului.


ANIMATORII


 

 

Don Orione spunea: Cuvintele te învaţă, exemplele te pun în mişcare. Deci întâi de toate exemplul animatorilor are o influenţa importantă în creşterea celor mici. Împreună cu preoţii şi călugării colaboratori ei muncesc, folosind tainele jocului pentru a extrage ceea ce este mai bun din copii şi totodată de a-i face să devină soarele zilei de mâine pentru Bisercă şi societate.

 


FAMILIILE

Cu ajutorul famillior, factorul educaţional poate ajunge cote mari, dat fiind faptul că ele împreună cu preoţii-călugări şi animatorii formează întregul sistem complex de educaţie pentru creşterea cât mai sănătoasă a copiilor.

Nu din întâplare Oratoriul nostru prevede şi Grupul de Părinţi, care dând contribuţia lor în implicarea programului de la Oratori fac ca acest loc să fie considerat o familie, şi nu un simplu loc de joacă.


COPIII

În rândul educatorilor îi avem şi pe cei mici, pe copii. Ei prin exemplul, inocenţă, spontaneitate, creativitate şi simplitatea lor pot aduce o contribuţie în educarea celor mari, care poate şi-au pierdut aceste caracteristici.

În concluzie, putem spune că nimeni nu este atât de bogat încât să nu primească ceva şi nimeni nu este atât de sărac încât să nu poată dărui ceva.

Familia orionina

Congregaţia „Don Orione” o găsim pe toate continentele, în aproximativ 30 de ţări. În majoritatea locurilor, chiar dacă există o anumită activitate cu un caracter principal, fie ea parohială, educativă sau caritativă, celelalte activităţi bisericeşti sunt mereu prezente. În acest sens al unei slujiri polivalente vorb...

All demo content is for demonstration purposes only. All images and content
Copyrights remain with the photographer and original authors.