Formarea intelectuala

 

 

Formarea umană, intelectuală şi culturală, cuprinde acele momente şi acţiuni prin care se realizează completarea cunoştinţelor (după caz) acumulate în familie şi şcoală. Aceasta este necesară pentru a promova o mentalitate care să valorifice persoana în diferite etape ale vieţii sale şi să se intereseze de tot ceea ce este autentic uman şi creştin, care priveşte îndeaproape persoana, familia şi diferite categorii sociale.
 

Educatia intelectuală

 Intellectus ( lat.) = minte, gândire, rațiune, capacitate de a gândi, de a cunoște, de a opera cu noțiuni sau concepte.

Definiție – componentă a acțiunii educaționale care constă în transmiterea valorilor umaniste și sștiințifice de la societate la individ, contribuind la formarea și dezvoltarea structurilor cognitive.

Scop – trecerea de la înțelegerea noțiunilor, teoriilor, principiilor la intelectualizarea personalității.


Obiectivele educatiei intelctualeInformarea intelectuală și Formarea intelectuală

Formarea intelectuală se referă la:

° Dezvoltarea capacităților cognitive: cunoaștere, observare, memorare, comunicare, etc

° Dezvoltarea potențialului creativ

° Fortificarea efortului voluntar

° Formarea și dezvolatrea metodelor și tehnicilor de muncă intelectuală

° Dobândirea a trei tipuri de competențe  :

-   informațională

-   operatorie

-   de comunicare

 

Înapoi la Formarea Artistică

 

 


 

All demo content is for demonstration purposes only. All images and content
Copyrights remain with the photographer and original authors.